Tư vấn thiết kế hệ thống mạng công ty  1. TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CNTT 1.1 Khảo sát cơ sở hạ tầng cũng như xác định nhu cầu khách hàng -Xây dựng mới hệ thống CNTT, mạng nội bộ văn phòng -Trên cơ sở khảo sát chúng tôi sẽ xây […]