Tư vấn về máy tính đồng bộ và máy tính lắp ráp I. Máy tính đồng bộ là gì ? Máy tính đồng bộ là máy tính được lắp ráp sẵn, đồng bộ mọi thứ về mọi linh kiện và chúng được đánh dấu thành một mã sản phẩm liền khối. Ví dụ như máy […]