Hello world!

Link các phần mềm xem camera cho PC

1- KBVision : phần mềm kbivms

https://drive.google.com/file/d/1lOmAUtM6lZsXmA9AKo27KulFFk3ELl5k/view?usp=sharing

2- HiKVision : iVMS

https://drive.google.com/file/d/123a4Gnc51uMGiVbRngDb-IJVRtdbab1M/view?usp=sharing

3- Dahua : SmartPSS

https://drive.google.com/file/d/1LqfF6mKXVD4cLKvLy2ERZrr9uQbS1OJ9/view?usp=sharing

 

Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *