Hello world!

Tắt windows update trong Windows 10

1- Vào hộp thoại tìm kiếm gõ vào services.

2- Tìm đến dòng Windows Update –> chọn Stop –> xong Disable rồi nhấn Apply là xong.

By SanSanCo2017.

Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *